W gospodarkach wielu krajów (praktycznie w każdym poza kilkoma wyjątkami) mamy do czynienia z inflacją czyli ze stałym wzrostem cen koszyka inflacyjnego jak mówiliśmy który jest wyliczany raz w miesiącu na podstawie cen najbardziej popularnych dóbr oraz usług w danym kraju. Inflacja ma bardzo duży wpływ na nasze życie. Po pierwsze jej wysokość sprawia że realnie w naszym portfelu znajduje się mniej pieniędzy niż ma to w miejsce w kwotach nominalnych. Jeśli inflacja wynosi dajmy na to dziesięć procent w skali roku (czyli rok do roku) oznacza to że za tę samą kwotę pieniędzy kupimy o około dziesięć procent mniej dóbr oraz usług.

Inflacja ma również wpływ na kursy walut a więc na to ile zapłacimy dajmy na to za ropę naftową – której finalnym produktem jest na przykład olej napędowy lub też benzyna którą kupujemy na stacjach benzynowych. Inflacja ma również wpływ na poziom bezrobocia. Wiele badań pokazało że przedsiębiorcy chętniej inwestują w warunkach niskiej inflacji gdyż wtedy łatwiej jest zaplanować (przykład z branży budowlanej) ceny materiałów ceny siły roboczej oraz finalne ceny mieszkań – szczególnie jeśli są one budowane z kieszeni inwestorów którzy generalnie rzecz biorąc wolą wiedzieć z góry ile będzie kosztowało wymarzone mieszkanie lub też dom. Gdy inflacja jest zbyt niska to również nie dobrze.

Największą wadą deflacji jest bez wapienia fakt iż jeśli jest ona zbyt niska to zmniejsza się popyt w gospodarce a większość pieniądza który do niej napływa pochodzi po prostu z akcji kredytowych determinowanych przez Narodowy Bank Polski przy pomocy obniżenia stóp procentowych i powoduje w dłuższym terminie jednak zadłużanie się społeczeństwa które w dobrej gospodarce powinno raczej korzystać z oszczędności niż z kredytu bankowego który nabija zyski tylko i wyłącznie bankom. Nie jest to oczywiście zbyt zdrowa sytuacja dla gospodarki tak na prawdę żadnego kraju. Jednak największą wadą bardzo niskiej inflacji jest bez wątpienia obawa o nadejście deflacji – która podobnie jak hiperinflacja może doprowadzić do silnego i wieloletniego kryzysu gospodarczego.