Wydaje się, że problem uzależnienia od hazardu przede wszystkim dotyka mężczyzn. To jednak podobnie jak w przypadku innych uzależnień błędne przekonanie. Tak samo jak uzależnienie od alkoholu nie omija kobiet tak samo uzależnienie od hazardu również kobiet nie będzie omijać. Okazuje się, że ten problem dotyczy coraz większego grona kobiet, a to co warto podkreślić to fakt, że kobieta uzależniona będzie najczęściej traktowana przez społeczeństwo gorzej niż mężczyzna, który boryka się z tym uzależnieniem. Warto zauważyć, że uwarunkowania psychologiczne, społeczne czy kulturowe związane z popadaniem w nałóg przez kobiety będą inne niż w przypadku mężczyzn, dlatego ważne będzie również odpowiednie dopasowanie leczenia do potrzeb i oczekiwań.

Jak wyglądają przyczyny uzależnienia?

Mężczyźni zaczynają grać najczęściej w okresie szkoły średniej a kobiety, gdy już są osobami dorosłymi. Podejmując się leczenia kobiety będą najczęściej w związku i będą miały już dzieci. W przypadku kobiet najczęściej jest tak, że na terapie przychodzą same. Zaś mężczyźni są zazwyczaj przyprowadzani przez bliskie im osoby. Kobiety traktują hazard jako sposób na to, by poprawić sobie nastrój, radzić sobie ze stratą pracy czy problemami rodzinnymi. Wiele kobiet wpada w hazard ponieważ mają problem z przemocą w domu, w ten sposób starają się uciekać przed domowymi problemami. Kobieta hazardzistka to bardzo często kobieta, która jest pod długotrwającej depresji, która doprowadziła do tego, że zaczęła szukać oderwania od codzienności. W wielu przypadkach te uzależnienia będą się kumulować, pojawia się problem z uzależnieniem od alkoholu, papierosów a obok tego występuje również problem uzależnienia od hazardu.

Funkcjonowanie uzależnienia

W wielu przypadkach jest tak, że poszczególne mechanizmy uzależnienia funkcjonują podobnie i u kobiet i u mężczyzn. Przez lata ukrywany jest hazard, pojawia się w większości przypadków również mechanizm iluzji oraz zaprzeczeń, racjonalizacja, szukanie sposobu na to, by problem od siebie odsunąć i unikanie wizyt u terapeuty. Kobiety przeżywają zazwyczaj więcej wstydu, gdy zaniedbują rodzinę i wpadają w nałóg, dlatego próbują go ukrywać, by nie dochodziło do napiętnowania społecznego, które jest dość często występującym problemem. U wielu kobiet pojawia się problem uzależnienia od hazardu związanych z zaburzeniami natury psychicznej. Kobiety grają i przegrywają znajdując się w fazie manii, gdy maja zaburzenia dwubiegunowe. Dlatego podejmując się terapii trzeba będzie przede wszystkim pracować nad odkryciem prawdziwych przyczyn uzależnienia.

Terapia u kobiet uzależnionych od hazardu

W przypadku terapii przygotowanej dla uzależnionej od hazardu najczęściej wybiera się formę terapii indywidualnej, która będzie lepsza niż praca w grupie. Wstyd, lęk, duże poczucie winy – to wszystko sprawia, że wiele kobiet stara się unikać pracy w grupach w walce z uzależnieniem. Natomiast dużo lepiej wyglądać będzie praca z terapeutą w cztery oczy. Hazardzistki bardzo często mają niskie i bardzo często również niestabilne poczucie własnej wartości. Czują się osamotnione, małowartościowe. Spotykają się one bardzo często z niechęcią czy przemocą, często śmierć jest postrzegana w przypadku kobiet jako sposób na to, by się wyzwolić. Tak jak mężczyźni podobnie kobiety chcą szukać zapomnienia przez hazard. Kobieta, która ma problem z uzależnieniem bardzo często porównuje się do obrazu matki, jako tej, która jest siłą dla rodziny i ma charakter opiekuńczy. Uzależnienie sprawia, że kobieta traci to dobre poczucie o sobie i uzależnienie sprawia, że nie jest w stanie radzić sobie z konfrontacją między tym kim powinna być a kim tak naprawdę jest.

Pomoc kobiecie uzależnionej

Jeśli ktoś będzie chciał pomagać osobie uzależnionej od hazardu powinien dbać o integrację różnych działań, które mają kobiecie pomagać. Podejmować można różne działania szukając wsparcia osobowościowego, dzięki któremu będzie można budować poczucie wartości u kobiety. To bardzo często sposób na to, by poradzić kobiecie i szukać dla niej skutecznej pomocy w wyspecjalizowanym zakniętym ośrodku leczenia uzależnień.